Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną zgodą.
Google Analytics
Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na Twoim urządzeniu, w celu umożliwienia przeanalizowania przez wiedzawkuchni.pl
źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z niego. Google gromadzi na swoich serwerach dane pozyskane z umieszczania na urządzeniach plików cookies i korzysta z tych informacji w celu tworzenia raportów i świadczenia innych usług związanych z ruchem i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Dane te stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies Google, ale po zakończeniu swojej wizyty chciabyś je usunąć, możesz to zrobić z poziomu swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies możesz zablokować ich stosowanie odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę internetową.


Subskrypcja newslettera

W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie w procesie rejestracji prosimy jedynie o podanie imienia i adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Administratora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować za pomocą znajdującego się w stopce każdej wiadomości linku anulującego subskrypcję.
Udostępnianie Twoich danych osobowych
w szczególnych sytuacjach, w których obowiązujące prawo nakazuje administratorowi udostępnienie zebranych danych organom państwowym, wiedzawkuchni.pl
udostępni takie dane, z wyłączeniem tych sytuacji, Twoje dane osobowe będą ujawnianie wyłącznie w zakresie, celu i podmiotom wymienionym w niniejszej polityce prywatności.


Zmiana polityki bezpieczeństwa

wiedzawkuchni.pl zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania strony lub zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu formą e-mail na adres: izabela@wiedzawkuchni.pl. W przypadku potrzeby aktualizacji lub chęci usunięcia Twoich danych osobowych, o ile nie możesz zrobić tego samodzielnie, prosimy o kontakt na adres: izabela@wiedzawkuchni.pl.